Ved at klikke på “Accept alle cookies”, accepterer du lagring af cookies på din enhed for at forbedre webstedsnavigation, analysere webstedsbrug og hjælpe med vores markedsføringsindsats. Se vores Privatlivspolitik for mere information.

Udbud af midler i CCUS-støttepuljen

Advokat (L), Partner
+45 35 25 38 01

Energistyrelsen starter nu udbudsprocessen for første fase af CCUS-puljen, der er den første støttepulje til fangst, transport og lagring af CO2.


Støttepuljen skal udmøntes i perioden 2024 til 2044 som en del af den anden halvdel af den samlede CCUS-strategi. Puljen skal støtte fangst og lagring af minimum 0,4 mio. tons CO2 per år fra 2025 (den første fase af puljeudmøntningen). Den anden fase designes senere.


Med CCUS-puljen tages de første spadestik til fangst, transport og lagring af CO₂ i Danmark, der er afgørende for, at Danmark vil kunne opnå klimaneutralitet senest i 2050.


Med offentliggørelsen af udbudsbekendtgørelsen og udbudsmaterialet kickstartes udbudsprocessen for CCS, som i første omgang indeholder en prækvalifikationsfase, hvor Energistyrelsen identificerer de selskaber, som har tilstrækkelig finansiel og teknisk kapacitet til at deltage i udbuddet. Dernæst følger en tilbudsfase med forhandlinger til efteråret med de prækvalificerede tilbudsgivere. Udbudsmaterialet er interessant, da det giver indblik i hvorledes de danske myndigheder opfatter værdikæden inden for fangst og lagring af CO2.


Frist for ansøgning om prækvalifikation er 10. juni 2022, og potentielle bydere vil i perioden fra den 2. maj til 1. juni kunne stille skriftlige spørgsmål til Energistyrelsen om udbuddet. Den endelige tilbudsfrist for udbuddet forventes at være medio november. Tidsplan og proces er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet.


Udbudsbekendtgørelsen offentliggøres på EU’s elektroniske udbudsplatform, Tender Electronic Daily (TED) og offentliggøres også på Energistyrelsens hjemmeside, hvor kontraktdokumenter, bilag samt de detaljerede krav også fremgår.


WSOC rådgiver virksomheder og bydere om CCS og SSUS i Danmark og internationalt. Vi følger derudover løbende op på myndighederne initiativer, inkl. muligheder for finansiel støtte, inden for fangst og lagring af CO2. WSOC har arbejdet med området siden de første regler om CO2-lagring blev indsat i den danske undergrundslov ved en lovændring i 2011.

Læs hele artiklen/dokumentet her
Text Link
This is some text inside of a div block.