Ved at klikke på “Accept alle cookies”, accepterer du lagring af cookies på din enhed for at forbedre webstedsnavigation, analysere webstedsbrug og hjælpe med vores markedsføringsindsats. Se vores Privatlivspolitik for mere information.
+45 35 25 38 00
info@wsco.dk
Frederiksgade 17, 1265 København K
DA
EN

Energi og offshore

WSCO er et af Danmarks førende advokatfirmaer inden for energi og offshore, herunder offshore vind, geotermi og anden vedvarende energi, CO2-fangst og -lagring, olie og naturgas, infrastruktur samt relaterede offshore- og maritime brancher.

 

Firmaets advokater har siden 2010 rådgivet i forbindelse med en lang række større transaktioner inden for energi og offshore, bl.a. nogle af Danmarks og Europas største offshore vindmølleparker.

 

Vores advokater har derudover stor erfaring inden for det regulatoriske område, herunder lov om fremme af vedvarende energi, undergrundsloven, offshoresikkerhedsloven, m.v.

Firmaets klienter er udviklere, operatører og investorer inden for offshore vind, geotermi- og fjernvarmeselskaber samt entreprenører og leverandører inden for energi og offshore.

 

Vores klienter tæller nogle af de største aktører inden for energi og offshore, men vi har også udført arbejde for f.eks. Energistyrelsen i Danmark samt Energinet.

Offshore vind

WSCO er et af Danmarks førende advokatfirmaer inden for offshore vind.

 

Inden for offshore vind har firmaets advokater siden 2010 bistået operatører og udviklere af nogle af Danmarks største offshore-vindmølleparker og -projekter, herunder som advokat for Energinet.dk, investorer, infrastrukturejere samt danske og internationale entreprenører og leverandører. WSCO har særlig ekspertise i alle kontraktmæssige forhold omkring sub-stations, inter-array kabler samt anskaffelser og drift af procesudstyr i øvrigt.

 

Arbejdet omfatter bl.a.:

 

 • Forhandling og indgåelse af udviklings-, samarbejds- og driftsaftaler
 • Finansiering
 • Skadeshåndtering, risikostyring og forsikring
 • Sikkerhed, sundhed og miljø
 • IPR, IT og teknologi
 • Regulatoriske forhold, herunder forundersøgelser, VVM, lov om fremme af vedvarende energi, køberets- og værditabsordninger m.v.

 

Derudover er WSCO et af landets mest benyttede advokatfirmaer blandt mellemstore og større entreprenører, leverandører og servicefirmaer inden for offshore vind i såvel Danmark, Tyskland, UK, Belgien og Frankrig. Firmaets advokater er desuden meget benyttede som foredragsholdere inden for emner med relevans for offshore vind, herunder i Esbjerg Erhvervsudvikling, offshoreenergy.dk m.v. og er også aktive medlemmer af blandt andre Esbjerg Petroleum and Renewables Club samt andre brancheforeninger.

Geotermi, Power-To-X og anden vedvarende energi

WSCO bistår fjernvarmeselskaber og geotermiselskaber inden for geotermi samt andre aktører inden for vedvarende energi, herunder power-to-x og energiøer.

 

Firmaets advokater har bl.a. bistået med såvel transaktions- som regulatorisk rådgivning ved planlægning af flere geotermiprojekter i Danmark.

 

Vi har desuden bistået Energistyrelsen ad to omgange inden for geotermiområdet; i første række med udarbejdelse af en redegørelse om mulighederne for afdækning af risikoen i forbindelse med geotermiboringer og siden ved udarbejdelsen af forslag til en særlig geotermiordning samt god praksis inden for geotermi.

 

Derudover er firmaets advokater aktive inden for power-to-x med rådgivning såvel inden for det regulatoriske område som forhandling og indgåelse af kontrakter. WSCO rådgiver endvidere virksomheder der er beskæftiget med udvikling og etablering af energi-øer i såvel Nordsøen som Østersøen.

 

Inden for anden vedvarende energi har firmaet bistået med juridisk rådgivning til bølgekraftvirksomheder, herunder som konsulent ved udarbejdelse af den danske nationale strategi for bølgekraft. Desuden har firmaet været juridisk rådgiver ved udviklingen af en af verdens første 100 % eldrevne færger.

 

Derudover er WSCO et af landets mest benyttede advokatfirmaer blandt mellemstore og større entreprenører, leverandører og servicefirmaer inden for geotermi, power-to-x og anden vedvarende energi.

Offshorekontrakter

WSCO har opbygget en meget betydelig erfaring inden for forhandling og indgåelse af kommercielle aftaler for energivirksomheder, infrastrukturejere og leverandører og entreprenører i energi og offshore.

 

Vi har betydelig erfaring med alle typer aftaler og kontrakter og arbejder hyppigt med såvel engelsk, amerikansk og skandinavisk ret. Eksempler på vores erfaring omfatter:

 

 • Kontrakter for servicearbejde, rammeaftaler, indkøbsordrer, generelle salgs- og leveringsbetingelser
 • Samarbejds- og joint venture-aftaler og tilhørende kontrakter
 • Design  og fremstilling af offshore vind substationer og lignende anlæg
 • Design  og fremstilling af offshore-moduler, bromoduler og lignende anlæg
 • Kontrakter for installation af kabler og undersøiske installationer, herunder reparationsarbejde
 • Fortrolighedsaftaler og aftaler om forstudier og forundersøgelser
 • Farm-in- og farm-out-kontrakter
 • Design og installation af offshore rørledninger og kabler
 • Kontrakter inden for salg af ejerandele og virksomheder inden for offshore
 • Salgskontrakter inden for både olie og gas og offshore vind
 • Data sharing-kontrakter og data exchange-aftaler
 • Maritime offshorekontrakter, herunder standby- og forsyningsservices, pramme, offshore-transport og slæbebåde, seismiske kontrakter og dykkerservices.

CO2-fangst og -lagring, olie, og naturgas

WSCO er et af Danmarks førende advokatfirmaer inden for CO2- fangst, -transport, -lagring og -udnyttelse, foruden den traditionelle efterforskning og produktion af olie og naturgas i Nordsøen.

 

Inden for CO2 og olie- og naturgasområdet har firmaets advokater siden 2010 bistået såvel udviklere, operatører samt rettighedshavere. Arbejdet omfatter bl.a.:

 

 • CO2-aftaler for fangst, transport, behandling, og udnyttelse
 • Innovations- og udviklingskontrakter
 • Forhandling og indgåelse af samarbejdsaftaler, herunder joint operating agreements (JOA’s), AMI’ere, tie-in-aftaler, unitisering m.v.
 • Frasalg og tilkøb af licensandele
 • Sikkerhed, sundhed og miljø
 • IPR, IT og teknologi
 • Risikostyring og forsikring
 • Udbud og indkøb
 • M&A
 • Vores arbejde omfatter alle typer af installationer, rørledninger og procesanlæg, såvel faste som flytbare, anden infrastruktur og tilhørende landanlæg.

 

Derudover er WSCO et af landets mest benyttede advokatfirmaer blandt mindre, mellemstore og større entreprenører, leverandører og servicefirmaer inden for olie og gas. Firmaets advokater er desuden meget benyttede som foredragsholdere inden for olie- og gasretlige emner i f.eks. Olie Gas Danmark, Esbjerg Erhvervsudvikling, offshore.energy.dk samt andre brancheforeninger.

Regulatoriske forhold

WSCO rådgiver klienter inden for energiretlige sager i olie og gas, offshore-vind, elsektoren, infrastruktur, vedvarende energi og relaterede brancher.

På baggrund af vores dybe viden om de sektorspecifikke regler i Danmark og omliggende lande er vi i stand til at rådgive både danske og internationale klienter i den rette strategi, prioritering og handleplan.

Vores opgaver omfatter bl.a.:

 • Udarbejdelse af ansøgninger om tilladelser, licenser og dispensationer
 • Korrespondance med myndigheder
 • Bistand ved høringer af ny lovgivning m.v. af betydning for branchen
 • Repræsentation af klienter i forbindelse med drøftelser med statslige og kommunale myndigheder.

Igennem årene har vi haft lejlighed til at arbejde med både danske og europæiske myndigheder, herunder Energistyrelsen, EU-Kommissionen, Miljøstyrelsen, Søfartsstyrelsen, Arbejdstilsynet og lignende styrelser og organisationer.

Vi er ofte i stand til at formidle kontakter til relevante myndigheder, brancheforeninger og lignende interessenter, hvor dette kan være relevant.

Sikkerhed, sundhed og miljø

Sikkerhed, sundhed og miljø er kritiske dele af alle offshore-aktiviteter.

WSCO har betydelig erfaring inden for den regulering, standarder og god praksis på området for sikkerhed, sundhed og miljø. I vores arbejde identificerer vi ofte talrige forhold af betydning for vores klienter og rådgiver om, hvorledes klienten i praksis overholder lovgivningen.

Vores erfaring omfatter:

 • Rådgivning om implementering af procedurer til overholdelse af regulering inden for sikkerhed, sundhed og miljø på den danske kontinentalsokkel
 • Samarbejde med marine warranty surveyors og forsikringsselskaber om minimering af risici ved offshore-aktiviteter
 • Udarbejdelse og vurdering af afsnit om sikkerhed, sundhed og miljø i forbindelse med udbud og offshore-kontrakter
 • Rådgivning til EU-myndigheder om bl.a. arbejdstidsforhold inden for offshore-industrien