Ved at klikke på “Accept alle cookies”, accepterer du lagring af cookies på din enhed for at forbedre webstedsnavigation, analysere webstedsbrug og hjælpe med vores markedsføringsindsats. Se vores Privatlivspolitik for mere information.
+45 35 25 38 00
info@wsco.dk
Frederiksgade 17, 1265 København K
DA
EN

Rets- og voldgiftssager

WSCO har lang erfaring med rådgivning og bistand inden for alle områder af tvisteløsning og bistår danske og udenlandske klienter med løsningen af enhver form for tvister ved de ordinære danske domstole, EF-domstolen og en lang række klagenævn tilligemed danske og internationale voldgiftsretter.

Vi bistår også med strukturerede forligsforhandlinger og mediation, og flere af firmaets advokater har endvidere erfaring som opmænd eller partudnævnte voldgiftsdommere og som mediatorer.

WSCO har især stor erfaring med tvisteløsning inden for vores kerneområder; sø og transport, energi og offshore, entreprise, global handel og forsikring, men bistår også ved tvisteløsninger inden for en lang række andre områder.

WSCO bistår også danske og udenlandske klienter med bevisoptagelse, foreløbige retsskridt til fuldbyrdelse af domme og retslige forkyndelser efter retsplejelovens og Haagerkonventionens regler.

Ordinære domstole

WSCO bistår med tvisteløsning for alle ordinære danske domstole og har langvarig erfaring med at rådgive om planlægningen og udførelsen af retssager ved samtlige danske domstole.

Vi har indgående kendskab til de danske procesretlige regler og retspraksis og er yderst velbevandrede i danske og internationale regler om lovvalg og værneting, hvilket er nødvendigt for de fleste klienter i dag.

Navnlig gennem vores shippingarbejde har vi endvidere stor erfaring med arrest- og forbudssager.

Voldgift

WSCO har betydelig erfaring med førelsen af danske og internationale voldgiftssager, og flere af advokaterne ved WSCO er uddannet som voldgiftsdommere og påtager sig jævnligt hverv som opmænd eller partudnævnte voldgiftsdommere.

WSCO rådgiver ligeledes om voldgiftsklausuler i forbindelse med kontraktsindgåelsen.

Vi fører sager både for ad hoc nedsatte voldgiftsretter som ved de faste voldgiftsretter som eksempelvis Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed, og WSCO fører voldgiftssager på både dansk og engelsk.

Arrest og forbud

Navnlig gennem vores shippingarbejde har vi stor erfaring med arrest af aktiver, herunder skibe, og med nedlæggelse af fogedforbud samt med de efterfølgende justifikationssager. Ofte foretages arresten eller forbuddet i én jurisdiktion og den efterfølgende justifikationsproces i en anden.

Mediation

WSCO rådgiver om mediation og mediationsklausuler i forbindelse med kontraktsindgåelsen og bistår med selve mediationen.

Flere af advokaterne hos WSCO er uddannet som mediatorer og påtager sig jævnligt mediationer navnlig inden for erhvervsretlige tvister.

Forkyndelse

WSCO bistår klienter med forkyndelse af retslige dokumenter i Danmark og udlandet efter reglerne i retsplejeloven og efter Haagerkonventionen om international forkyndelse.