Ved at klikke på “Accept alle cookies”, accepterer du lagring af cookies på din enhed for at forbedre webstedsnavigation, analysere webstedsbrug og hjælpe med vores markedsføringsindsats. Se vores Privatlivspolitik for mere information.

Så lukkes den åbne dør på havet

Advokat (L), Partner
+45 40 88 54 22

Der er sendt et nyt lovforslag i høring der vil lukke den kendte og omstridte åben dør-ordning, samtidig med at rammerne for test af vedvarende energianlæg på havet klargøres.

Lovforslaget indebærer ifølge regeringen, at VE-lovens regler bringes i overensstemmelse med EU-retten ved at lukke for muligheden for at ansøge om, og få meddelt, forundersøgelsestilladelse til et kommercielt projekt under den hidtidige åben dør-ordning.

Lovforslaget skal samtidig sikre de lovmæssige rammer omkring de projekter og ansøgninger, som Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, i samarbejde med relevante ministerier, har vurderet ikke er i strid med EU-retten.

Formålet med lovforslaget er herudover at sikre, at der fortsat er adgang for test af VE-anlæg på havet.

De gældende regler for test af VE-anlæg på havet følger den gældende åben dør-ordning med tre tilladelser og en godkendelse. VE-loven indeholder således ikke i dag særskilte regler for testprojekter af VE-anlæg på havet, hvorfor lovforslaget indeholder nye regler for disse fremadrettet. Dette vil ske med en to-delt bemyndigelse og en efterfølgende bekendtgørelse, hvori de nærmere rammer for VE-testprojekter på havet vil fremgå.

Læs hele artiklen/dokumentet her
Text Link
This is some text inside of a div block.