Ved at klikke på “Accept alle cookies”, accepterer du lagring af cookies på din enhed for at forbedre webstedsnavigation, analysere webstedsbrug og hjælpe med vores markedsføringsindsats. Se vores Privatlivspolitik for mere information.

Nyt lovforslag om brint-infrastruktur i høring

Advokat (L), Partner
+45 35 25 38 01

Lovforslaget har til formål at skabe rammer for etablering af en brint infrastruktur, der skal understøtte en grøn omstilling og fremme udviklingen af PtX.

Reguleringen af brint i udkastet til lovforslag foreslås at følge EU-Kommissionens forslag til regler for de indre markeder for vedvarende gas, naturgas og brint (COM(2021) 803final). EU-Kommissionen lægger op til at regulere brint med udgangspunkt i metangasreguleringen. Lovforslaget indeholder derfor indskrivning af brint i lov om gasforsyning for at klargøre rammerne for national regulering af brint, som det kendes fra den eksisterende gasregulering.

Den nærmere regulering af brint vil som udgangspunkt bygge på kommende politiske aftaler om brint, der vil tage udgangspunkt i et oplæg fra regeringen i 2022 om ejerskab, drift og finansiering mv.

Det foreslås samtidig, at klima-, energi- og for-syningsministeren efter ansøgning - og dermed en konkret vurdering - kan give dispensation fra gasforsyningslovens bestemmelser. Formålet er i følge regeringen at sikre en velkendt rammeregulering, men samtidig at give mulighed for at fjerne regulatoriske barrierer.

Derudover indeholder udkastet til lovforslag enkelte andre, mere tekniske ændringer. Den økonomiske regulering af Energinet justeres for at Energinet kan samle systemansvar for el og gas, og samtidig ændres virkningstidspunktet for Energinet Systemansvar og Datahubs overgang frahvile-i-sig-selv-regulering til en indtægtsrammeregulering. Derudover vil forslaget bl.a. give Energinet hjemmel til at etablere et CO2-lager for at få mere viden om CO2-lagring i dansk undergrund, ligesom reglerne for kommunal modregning på gasområdet og reglerne om udpegningsgrundlaget for Energinets interessentforum justeres.

Reglerne forventes at skulle træde i kraft 1. januar 2023.

Høringsfristen er 19. august 2022 og materialet kan ses i vedhæftede PDF-fil, der indeholder udkast til lovforslag.

Læs hele artiklen/dokumentet her
Text Link
This is some text inside of a div block.