Ved at klikke på “Accept alle cookies”, accepterer du lagring af cookies på din enhed for at forbedre webstedsnavigation, analysere webstedsbrug og hjælpe med vores markedsføringsindsats. Se vores Privatlivspolitik for mere information.

Ny lov om forsikringsvirksomhed

Folketinget vedtog den 1 juni 2023 lov om forsikringsvirksomhed i tværgående pensionskasser, livsforsikringsselskaber og skadesforsikringsselskaber m.v., som trådte i kraft den 1. januar 2024.

Med loven er der foretaget en udskillelse af reglerne om forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser m.v. fra lov om finansiel virksomhed til en ny selvstændig lov. Loven er derfor en ny hovedlov for forsikringssektoren og størstedelen af pensionssektoren.

Lov om forsikringsvirksomhed blev til på baggrund af en anbefaling fra arbejdsgruppen for eftersyn af den finansielle regulering fra2018. Arbejdsgruppen anbefalede, at lov om finansiel virksomhed blev opdelt i nye målrettede sektorlove, bl.a. fordi reguleringen af den finansielle sektor i stigende grad er præget af EU-regulering, der er omfattende og kompleks.

Det fremgår af lovbemærkningerne, at loven opretholderbeskyttelsesniveauet i forhold til forsikrings- og pensionskunder, og at den har til formål at gøre lovgivningen mere brugervenlig og skabe klarhed om de regler, der gælder for sektoren.

Læs hele artiklen/dokumentet her
Text Link
This is some text inside of a div block.