Ved at klikke på “Accept alle cookies”, accepterer du lagring af cookies på din enhed for at forbedre webstedsnavigation, analysere webstedsbrug og hjælpe med vores markedsføringsindsats. Se vores Privatlivspolitik for mere information.

Ny dom om skade på nedgravet kabel

Ny landsretsdom om skade på et nedgravet kabel (U2022.3846) - denne gang med spuns - men, principperne er de samme:

"Hvis du som entreprenør vælger at beregne en dybde for en eksisterende ledning og derefter arbejder inden for en afstand på ca. 1 meter fra den beregnede placering, påtager du dig risikoen for usikkerheder i beregningen og dermed for, at der opstår skader på ledningen. "

-

En entreprenør udførte spuns i mindre end 1 meters afstand (målt på ledningsplan) fra et højspændingskabel. Spunset gik ned i 8 meters dybde, og en borerapport for højspændingskablet angav, at dette (med usikkerhed) kunne beregnes til at være placeret i ca. 9,32 meters dybde under spunsen. Det gjorde den ikke.

Entreprenøren medgav at spunsen kunne have været udført udført med et andet forløb.

Både byretten og landsretten fandt, at entreprenøren var erstatningsansvarlig for skaden på højspændingskablet. Det fremhæves af retten, at der kræves særlig agtpågivenhed, når der arbejdes i nærheden af højspændingskabler, samt at ansvaret skærpes når der udføres spuns (der - ligesom med styret underboring og lignende - udføres i blinde).

Endelig fremhæver retten, at det af fremlagte fotos ses, at spunsen var placeret i mindre end 1 meters afstand fra en rød markering på terrænet, der efter det oplyste angav højspændingskablets placering (der dog var usikker).

Entreprenøren blev derfor (ikke overraskende) dømt.

Hermed ses retten at udtrykke følgende: "Hvis du som entreprenør vælger at beregne en ledningsplacering og derefter arbejder inden for en afstand på 1 meter, tager du dig risikoen for, at der opstår skader på ledningen. "

Noget andet gælder formentlig, hvis du som entreprenør udfører arbejde flere meter fra det beregnede tracé (fx i dybden). I en tidligere dom fra Retten i Glostrup blev en teleledning meget overraskende ramt og skadet i ca. 4 meters dybde. Entreprenøren blev derfor frifundet.

(Entreprenøren blev i landsretten repræsenteret af advokat Casper Kowalczyk og ledningsejeren af advokatfuldmægtig Ninna Thalund)

Læs hele artiklen/dokumentet her
Text Link
This is some text inside of a div block.