Ved at klikke på “Accept alle cookies”, accepterer du lagring af cookies på din enhed for at forbedre webstedsnavigation, analysere webstedsbrug og hjælpe med vores markedsføringsindsats. Se vores Privatlivspolitik for mere information.

Kendelse i US-patentsag mellem Siemens-Gamesa og GE

Advokat (L), Partner
+45 35 25 38 01

En amerikansk domstol har afsagt kendelse i en sag mellem Siemens-Gamesa (SGRE) og General Electric (GE). Domstolen har kendt GE ansvarlig for krænkelse af to af SGRE's vindmøllepatenter. Afgørelsen kan få væsentlig betydning for udviklingen ikke mindst på det amerikanske marked for offshore vind.

De to patenter vedrørte i korthed tekniske løsninger i turbinens nacelle, der i store møller letter trykket på de roterende dele og motorens lejer, hvorved møllerne kan skaleres med en større motor og større effekt, dvs. større produktion. Derved nedbringes også risikoen for nedbrud, behovet for tilsyn og vedligehold mindskes, og den samlede driftsøkonomi bedres.

SGRE gjorde gældende, at GE krænkede de to patenter, da de nyeste GE-møller indeholdt tekniske løsninger der var indeholdt i et eller begge patenter. SGRE, der var patenthaver, krævede nedlagt et fogedforbud og erstatning/kompensation, mens GE afviste fogedforbuddet og i øvrigt krævede frifindelse.

Retten nåede frem til, at der var tale om krænkelse. SGRE havde godtgjort et økonomisk tab og tab af markedsandele som følge af krænkelserne. Blandt andet kunne SGRE dokumentere, at man havde tabt kontrakter til GE, og at i i hvert fald ét tilfælde havde SGRE og GE været de to "sidste" kandidater til en stor vindmøllekontrakt. Derudover fremgik det, at SGRE's tabe fra GE's fortsatte salg i det relevante patents levetid ville udgøre ca. 600 møller.


Det indgik som et moment i sagen, at tabet af kontrakter også har en "downstream"-effekt, idet kontrakter for drift og vedligehold som bekendt påvirkes stærkt af den mølletype, udbygningsprojektet vedrører. Noget tilsvarende gør sig gældende for kontrakter for fundamenter, samt design og engineering. Retten inddrog også i sine overvejelser, at det kunne kølne eller helt fjerne interessen for at udvikle nye teknologiske løsninger inden for offshore vind, hvis en krænkelse kunne fortsætte uden konsekvenser.

Derudover spillede det også en rolle, at offshore vind er SGRE's kerneforretning (har installeret over 5.000 møller) mens vindforretningen for GE er en mindre aktivitet (har installeret 158 stk.), og at GE i øvrigt har møller på markedet der kan markedsføres og som ikke krænker de to patenter. Endelig kunne SGRE godtgøre, at forsinkelser af offshore vind-projekter, der kunne blive en følge af at SGRE taber markedsandele, vil kunne forsinke kampen mod klimaforandringer, hvilket for den amerikanske domstol var et selvstændigt hensyn.


På denne baggrund nedlagde retten et forbud mod markedsføring af de krænkende mølletyper. Derudover pålagdes GE at betale en kontant royalty til SGRE beregnet pr. mølle der er installeret på to amerikanske vindprojekter, hvor retten vurderede, at fjernelse af de krænkende møller ikke var hensigtsmæssigt ud fra betragtninger om værdispild.

Den fulde ordlyd af kendelsen kan ses i PDF-filen neden for.

WSCO rådgiver jævnligt virksomheder inden for offshore vind omkring udnyttelse og beskyttelse af immaterielle rettigheder, herunder patenter, og spørgsmål herom kan rettes til advokat Bo Sandroos.

Læs hele artiklen/dokumentet her
Text Link
This is some text inside of a div block.