Ved at klikke på “Accept alle cookies”, accepterer du lagring af cookies på din enhed for at forbedre webstedsnavigation, analysere webstedsbrug og hjælpe med vores markedsføringsindsats. Se vores Privatlivspolitik for mere information.

Forsyningssikkerhed - hvordan går det med den? Og er energipriserne høje?

Advokat (L), Partner
+45 35 25 38 01

Vi giver neden for et overblik over forsyningssikkerheden i Danmark hvad angår gas, olie og el. Oversigten er baseret på oplysninger fra Energistyrelsen, der - efter Rusland invaderede Ukraine - en gang om ugen orienterer folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg om forsyningssikkerheden.

Til slut i artiklen ser vi på energipriserne, der - som det kan ses af dokumentet i bunden af artiklen - er højere end i lang tid.

Og billedet - det er en gasmarkeringspæl.

NATURGAS

Ifølge Energistyrelsen er gasforsyningen i Danmark er på nuværende tidspunkt robust. Den europæiske import af naturgas fra Rusland er uændret, og de danske gaslagre er fyldte til over ”safe storage level”, hvilket betyder, at der er nok gas til at sikre forsyningen af de danske gaskunder, selv ved et uventet fald i temperaturen over en længere periode. Dertil kommer en stabil produktion af biogas, som lige nu udgør ca. 25 pct. af det danske gasforbrug i løbet af et år.

Ruslands invasion af Ukraine kan dog hurtigt få betydning for forsyningssituationen i EU og dermed også i Danmark. Danmark importerer 75 pct. af sit gasforbrug fra EU, og af den samlede gasforsyning i EU kommer ca. 25 pct. fra Rusland. Hvis importen af gas til EU gennem Nord Stream I-rørledningen mindskes markant eller standses, vil dette også mindske den danske naturgasimport fra Tyskland. Hvis Danmark slet ikke modtager noget gas fra Tyskland, vil gasforsyningen til alle danske gaskunder med de nuværende vejrprognoser og lagerfyldning kunne opretholdes godt 1 måned.

Den europæiske import af gas fra Rusland via Nord Stream I er stort set uændret over de seneste to måneder. Dansk import af gas fra Tyskland er imidlertid faldet i samme periode, hvilket formentligt skyldes de høje gaspriser. Dog har importen været opadgående i den forgangne uge.

Det største danske naturgasfelt i Nordsøen, Tyra-feltet, er pt. lukket ned pga. renovering. Det forventes, at renoveringen er afsluttet medio 2023. Normalt kommer omkring 90 pct. af den danske naturgasindvinding fra Tyra-feltet.

Den kommende Baltic Pipe-ledning, som går fra den norske Nordsø gennem Danmark til Polen, forventes at kunne levere en del af den aftalte kapacitet i oktober 2022, og fuld kapacitet ved udgangen af 2022. Når Baltic Pipe-ledningen tages i brug, vil Danmark have mulighed for at aftage naturgas fra Norge på markedsvilkår, da det ikke forventes, at Polen reserverer hele den rådige kapacitet.

OLIE

Grundet et presset oliemarked og et potentiale for oliemangel blev IEA-landene 1. marts 2022 enige om at frigive 60.000.000 tønder olie fra olieberedskabslagrene til markedet. Fra dansk side bakkes der op om den fælles indsats af IEA’s medlemslande, men Danmark bidrager på nuværende tidspunkt ikke til indsatsen, da der for nærværende ikke er konstateret en egentlig oliekrise, hvor forsyningen er i fare.

Som med gasforsyningen, kan dette billede dog hurtigt ændre sig. Rusland står for 12% af olieeksporten i verden. Det nuværende marked er meget skrøbeligt over for udsving, og afledte effekter af krigen i Ukraine kan betyde, at Danmark med kort varsel kan stå i en situation, der kan betegnes som en oliekrise. Ifølge seneste opdatering fra Danske Olieberedskabslagre (FDO) har Danmark olieberedskabslagre svarende til 81 dages gennemsnitligt indenlandsk forbrug. Hertil kommer beholdninger i olieselskabernes egne kommercielle olielagre.

ELEKTRICITET

Elforsyningssituationen er på nuværende tidspunkt stabil. En europæisk gasforsyningskrise vil dog have negativ indflydelse på den del af elproduktionen i Europa, som er baseret på naturgas. Selvom elproduktionen i Danmark ikke i særligt høj grad er baseret på naturgas, så vil reduceret elproduktion i andre EU-lande grundet gasmangel påvirke Danmark, fordi det europæiske el-system er integreret. På nuværende tidspunkt forventer Energistyrelsen ikke, at krigen i Ukraine vil få konsekvenser for elforsyningen i form af afbrydelser.

ENERGIPRISERNE

Energistyrelsen har opgjort udviklingen i energipriserne fra 2019 og frem til i dag, og som det ses er der tale om pæne stigninger både i gas, olie og el. Intet tyder på at disse priser vil vise en nedadgående tendens inden for en overskuelig fremtid.

Læs hele artiklen/dokumentet her
Text Link
This is some text inside of a div block.